USŁUGI

KSIĘGOWOŚĆ

Pełna obsługa rachunkowa i podatkowa przedsiębiorstwa w tym również księgowość internetowa z zdalnym dostępem do danych oraz sporządzaniem e-deklaracji.

Księgowość to profesjonalne i skuteczne narzędzie w zarządzaniu.

Internetowe Biuro Rachunkowe Doradca pomoże osiągnąć zakładane cele Twojej firmy. Oferowane przez nas usługi księgowe to pełna obsługa rachunkowa i podatkowa przedsiębiorstwa w tym również księgowość internetowa z zdalnym dostępem do danych oraz sporządzaniem e-deklaracji.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez Doradcę jest usługą kompleksową. Nasi doradcy księgowi w ramach obsługi udzielają porad jak zoptymalizować obciążenia fiskalne związane z prowadzeniem Twojej działalności gospodarczej.

Co równie ważne usługi rachunkowe świadczone są przez nas przy użyciu nowoczesnych systemów tele-informatycznych. W jej zakres wchodzi prowadzenie ksiąg handlowych, a także księgi przychodów i rozchodów.

 

Oferujemy:

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

 • organizacja działu księgowości
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • rejestracja dokumentów księgowych
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach skarbowych i podatkowych
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie uproszczonej księgowości podatkowej
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-4, VAT-7
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności

Zeznania roczne i deklaracje

PIT-16 – karta podatkowa
PIT-28 – ryczałt ewidencjonowany
PIT-36 – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
PIT-37 – osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
CIT- 8 – osoby prawne

Sprawozdania i raportowanie

 • Sprawozdania finansowe (roczne, miesięczne)
 • Raportowanie dla jednostek macierzystych
 • Sprawozdania urzędowe

Doradztwo finansowe i księgowe

 • Nadzorowanie pracy działu księgowości
 • Konsultacje związane ze wszystkimi obszarami księgowości
 • Wydawanie opinii z zakresu polskich i międzynarodowych przepisów rachunkowych

Księgowość online

 • Możliwość wglądu w dane księgowe z każdego miejsca na świecie, wystarczy tylko dostęp do internetu.